Schoolgids

Ieder kind is een ster op De Poolster!
Ieder kind kan stralen. Wij willen ervoor zorgen dat uw kind zich prettig en veilig voelt op school, in een prettige en veilige omgeving waarin plaats en respect is voor ieder individu.

Daltononderwijs
Wij geven onderwijs volgens de daltonprincipes:
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken en reflectie. Wij streven ernaar dat de kinderen zelfstandig aan hun taken kunnen werken en verantwoordelijk zijn voor het eigen werktempo, op het eigen niveau. Omgaan met verantwoordelijkheid moet worden geleerd. Ook streven wij ernaar dat de kinderen “samenwerkend” leren: De leerlingen voelen zich betrokken bij elkaar en kunnen samenwerken.Op basis van deze principes willen wij zo goed mogelijk aansluiten bij niveau, ontwikkeling en mogelijkheden van uw kind. In onze werkwijze zijn een aantal aspecten van het daltononderwijs terug te vinden, onder andere: De kinderen leren plannen en zelfstandig werken. Ze leren werken met maatjes en checken hun werk in duo’s. Oudere kinderen begeleiden jongere kinderen (tutorleren) bij bijvoorbeeld lezen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren samenwerken. En wij gaan ervan uit dat iedereen zich aan de afspraken en regels van de school houdt.

De Vreedzame school
Wij gaan op De Poolster met elkaar om volgens algemeen aanvaarde normen, waarbij we uiteraard rekening houden met (culturele) verschillen en eigenheden. Wij willen graag dat een kind leert zichzelf te waarderen. Het kind komt erachter wie het zelf is en wat hem zo speciaal maakt. Kinderen leren voor zichzelf op te komen, assertief maar niet agressief.

Voorschool
De aan onze school verbonden voorschool biedt aan kinderen vanaf 2,5 jaar de mogelijkheid zich spelenderwijs voor te bereiden op het basisonderwijs met extra aandacht voor de taalontwikkeling.

Actieve ouders
De Poolster heeft een actieve oudercommissie. Wij verwachten van de ouders dat zij deelnemen aan de activiteiten van en op onze school.

Tussen- en naschoolse opvang
Als uw werktijden niet aansluiten bij onze schooltijden, kan uw kind terecht op de overblijf (tussen de middag) en bij de naschoolse opvang.

Extra activiteiten
Dramalessen, Kunstkijkuren, Leerorkest, Museumbezoek, Schoolwerktuinen, Schoolzwemmen, Sportdagen, Verkeersexamen.

De Poolster werkt samen met de volgende instellingen:
Dienst Sport Stadsdeel Noord
Muziekschool Noord
NEMO
Openbare Bibliotheek Amsterdam
Schoolwerktuinen Amsterdam Noord
Stichting Buurtwerk Noord
Stichting Jump-In

Uw kind en u zijn van harte welkom op De Poolster!
Conny van Coesant
Directeur

Wilt u meer weten, dan kunt u onze schoolgids downloaden: De Schoolgids 2016/2020 en de bijlage voor  2017/2018