De Oudercommissie

De Oudercommissie bestaat uit een aantal ouders, die allerlei activiteiten voor de kinderen organiseren zoals  het Sinterklaasfeest, de kerstactiviteiten en het paasontbijt.

De Oudercommissie vraagt hiervoor een vrijwillige bijdrage.

Wanneer ouders er voor kiezen geen ouderbijdrage te betalen, kan dit betekenen dat kinderen niet kunnen deelnemen aan door de Oudercommissie georganiseerde activiteiten. Indien ouders niet in staat zijn om de ouderbijdrage te betalen, zijn er diverse mogelijkheden, afhankelijk van de persoonlijke situatie, om hiervoor oplossingen te vinden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Oudercommissie. (oc@http://www.obsdepoolster.nl).

Tevens willen wij u erop wijzen dat er in enkele gevallen een beroep kan worden gedaan op de subsidieregeling scholierenvergoeding. Hiervoor verwijzen wij u naar www.amsterdam.nl/veelgevraagd. Daar kunt u dan verder zoeken met de zoekterm scholierenvergoeding.