Zoals u weet gaan de deuren van de school om 8.20 (1e bel) open en starten de lessen om 8.30 (2e bel).

Natuurlijk gaan wij ervan uit dat alle ouders willen dat hun kind de dag rustig kan starten en daarom zorgen dat het kind ruim voor de tweede bel in de klas is.

Van half 9 tot 9 uur wordt er in de hele school door de kinderen gelezen. Het is dan de bedoeling dat het in de groepen en op de gangen stil is zodat er rustig en geconcentreerd gelezen kan worden.

Om deze rust te bewaren vragen wij u dringend:

  • Na half 9 alleen gebruik te maken van de hoofdingang ( waar momenteel onze kasteelpoort staat) om de school binnen te komen. Dit geldt ook voor de kleuters.
  • Om half 9 de school te verlaten en niet in de gangen te blijven praten. U kunt uw gesprek natuurlijk buiten het schoolplein voortzetten.
  • Om eventuele ondersteunende werkzaamheden die u in school doet, waar wij natuurlijk heel blij mee zijn, deze zo rustig mogelijk uit te voeren in dit half uur waarin gelezen wordt en het lopen door de gangen tot een minimum te beperken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

Op de Poolster werken de kinderen van groep 2 t/m 8 met eigen leervragen. De leervragen ontstaan vanuit de eigen interesse van de kinderen. Vaak passen de leervragen bij het thema waarmee wordt gewerkt in de klas, maar dit hoeft niet. De kinderen bedenken hoe ze aan hun leervraag gaan werken met behulp van een stappenplan. Per leerjaar leren de kinderen meer stappen om tot onderzoekend leren te komen. De kinderen doen onderzoek naar hun leervraag. Dit doen zij alleen of met elkaar door op internet te zoeken, in boeken te lezen, interviews te houden of een expert te vragen. Soms krijgen jonge kinderen hulp van oudere kinderen en werken zij groepsdoorbroken aan de leervragen. Wanneer de kinderen hun leervraag hebben beantwoord presenteren zij de uitkomst ervan aan de groep zodat iedereen van elkaar kan leren. Het mooie aan de leervragen is dat het vanuit de interesse van de kinderen komt waardoor zij meer gemotiveerd zijn om tot leren te komen. Kinderen hebben van nature veel vragen en door te werken met leervragen wordt deze natuurlijke nieuwsgierigheid en onderzoekende houding gestimuleerd.